Anne Sütü ve Gelişim

     GELİŞİM,  çocuğunuzun öğrenmesi, dil gelişimi yani anlaması, anlatması, sizlerle ilişki kurması; hareket gelişimi yani gövdesini, bacaklarını, ellerini, parmaklarını kullanması; işitmesi ve görmesini tanımlar.

     Beyin gelişimi, beyin hücreleri arasında özellikle bebeklik ve erken çocuklukta hızla gelişen sinaptogenez ve myelinizasyon ile olmaktadır. İnsan yavrusu tek başına gelişemez. Gelişim, olumlu biyolojik koşullar yanında çocuğa özgün, ona yanıt veren şevkatli, duyarlı bakım ve ilişkiler; ayrıca gelişimin tüm alanlarını destekleyen uygun uyaranlar ile sağlanır. Çocuk bu süreç içinde edilgen değildir; ailesinden, ona en yakın bakım verenlerden talepleri, onlara verdiği yanıtlar ile gelişim süreci şekillenir.

     Yapılan araştırmalar özetle önemli üç noktayı vurgulamaktadır:

     • Bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişim diğer yaş gruplarına göre çok daha hızlıdır;

     • Beyin "esnekliği" (plasticity) erken tanınan sorunların sağaltımını kolaylaştırır;

     • Buna karşılık, bu yaş döneminde olumsuz bakım koşulları ve uyaran uygunsuzluğu/yetersizliği olduğunda beynin yapılanması kalıcı olarak bozulabilir.

     Beslenme insan yavrusunun hayatta kalabilmesi için en temel gereksinimidir ve onu yaşatma dürtüsü ile güdümlü anne ve babasının da ilk aylardaki temel odağı beslenme olacaktır. İşte bu dönemde anne sütü ile beslenme gelişim süreci için çok önemli bir fırsattır. Beynin en hızlı gelişim sürecini yaşadığı bebeklik ve erken çocukluk döneminde anne sütünün önemi ve etkisini kanıtlayan pek çok araştırma yapılmıştır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde bilişsel gelişimin beslenmeyen bebeklere göre daha iyi olduğu bu araştırmalar ile  gösterilmiştir.  Erken bebeklik ve ileri yaşlarda yapılan değerlendirmelerde bu çocukların zihinsel gelişim puanlarının daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Diğer taraftan anne sütü ile beslenen bebekler daha iyi bir sosyal duygusal gelişim gösterirler. Özellikle güvenli bağlanma sürecinin desteklenmesi için anne ile bebek arasındaki emzirme anı eşsiz bir doyum yaratır. Araştırmalar 12. ayda anne sütü ile beslenen bebekler ile mama ile beslenen bebekler karşılaştırıldığında psikomotor ve sosyal gelişim açısından anne sütü alan bebeklerin gelişiminin belirgin olarak daha iyi olduğunu göstermiştir.  Gelişim sürecini pekçok faktör etkilemekle beraber anne sütü ile beslenme bu sürece önemli bir katkı sağlamaktadır.

     Sonuç olarak anne sütünün çocuklarımızın bedensel sağlığına olumlu etkileri yanında zihinsel ve duygusal gelişimi açısından da önemli olduğu akılda tutulmalıdır.

 

Uz.Dr.Özlem Gülümser

Koru Ankara Hastanesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Gelişimsel Pediatri Ünitesi


Etiketler : anne sütü, gelişim, emzirme, bebek
Subat 21, 2017

YORUMLAR

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

2016 © Özgül Kalkır. Tüm Hakları Saklıdır.